FANDOM


Den Ærværdige Union af Desevro & Tion var en af de stridende stater der rejste sig fra resterne af Xim the Despot's Imperium hundrede år efter hans død. Hovedstaden var Desevro.

Unionen blev tilintetgjort i 24,000 BBY efter slutningen på Tionese Krigen, der blev udkæmpet af Unionen mod den Galaktiske Republik og Hutterne. I 23,900 BBY sluttede Unionens planeter (med undtagelse af Desevro) sig til Republikken som en sektor med Tion som hovedstad.

Kilder

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.